eng ch


LoadingВідеофільми

Фотопрогулянка
Send this page to a friend Повідомити про помилку. 10-03-2017 10:36

Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,
ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Спеціальності, ліцензовані обсяги, терміни.pdf

Освітній ступінь «магістр»

Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація
(освітня програма)
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчання
Вартість одного року навчання ,грн (дані 2016р.)
Код
Назва
Код
Назва
денна форма навчання
заочна форма навчання
денна форма навчання
заочна форма навчання
денна форма навчання
заочна форма навчання
01
Освіта
015.01
Професійна освіта (Будівництво)
Професійна освіта (Будівництво)
13
10
1р. 5м.
1р. 5м.
11000
10000
03
Гуманітарні науки
035.04
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))
германські мови та літератури (переклад включно)
32
-
1р. 5м.
-
10000
-
035.03
Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно))
слов’янські мови та літератури (переклад включно)
13
10
1р. 5м.
1р. 5м.
6000
5400
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
28
22
1р. 5м.
1р. 5м.
8000
7300
Економіка довкілля і природних ресурсів
10
-
1р. 5м.
-
8000
-
07
Управління та адміністрування
075
Маркетинг
Маркетинг
20
20
1р. 5м.
1р. 5м.
8000
7300
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)
45
30
1р. 5м.
1р. 5м.
8000
7300
Банківська справа
071
Облік і оподаткування
Облік і аудит
25
25
1р. 5м.
1р. 5м.
8000
7300
073
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
30
20
1р. 5м.
1р. 5м.
8000
7300
Бізнес-адміністрування
25
-
1р. 10м.
-
7000
-
Управління інноваційною діяльністю
15
-
1р. 5м.
-
8000
-
Управління проектами
15
-
1р. 5м.
-
8000
-
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Інтелектуальна власність
15
15
1р. 5м.
1р. 5м.
8000
7300
Якість, стандартизація та сертифікація
10
-
1р. 5м.
-
7500
-
11
Математика та статистика
113
Прикладна математика
Комп’ютерне моделювання
30
-
1р. 5м.
-
14000
-
12
Інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформатика
20
20
1р. 5м.
1р. 5м.
14000
7300
Інформаційні системи та технології
25
-
1р. 5м.
-
14000
-
Консолідована інформація
10
5
1р. 5м.
1р. 5м.
14000
12600
15
Автоматизація та приладобудування
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизоване управління технологічними процесами
35
20
1р. 5м.
1р. 5м.
14000
12600
Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
5
-
1р. 5м.
-
14000
-
13
Механічна інженерія
136
Металургія
Металургія чорних металів
135
80
1р. 5м.
1р. 5м.
7000
6300
Обробка металів тиском
Промислова теплотехніка
Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів
132
Матеріалознавство
Прикладне матеріалознавство
70
45
1р. 5м.
1р. 5м.
7000
6300
Композиційні та порошкові матеріали, покриття
1р. 10м.
1р. 10м.
7000
6300
Металознавство
1р. 5м.
1р. 5м.
7000
6300
Термічна обробка металів
1р. 5м.
1р. 5м.
7000
6300
133
Галузеве машинобудування
Металорізальні верстати та системи
85
85
1р. 5м.
1р. 5м.
8000
7500
Інструментальне виробництво
Підйомно-транспортні,дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Металургійне обладнання
131
Прикладна механіка
Технології машинобудування
105
95
1р. 5м.
1р. 5м.
8000
7500
Обробка металів за спецтехно-логіями
1р. 5м.
-
8000
-
Технології та устаткування зварювання
1р. 5м.
1р. 5м.
7000
6300
Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій
1р. 5м.
1р. 5м.
7000
6300
14
Електрична інженерія
144
Теплоенергетика
Теплоенергетика
40
10
1р. 5м.
1р. 5м.
6200
5600
Енергетичний менеджмент
1р. 10м.
-
6000
-
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
69
60
1р. 5м.
1р. 5м.
6700
6000
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
1р. 5м.
1р. 5м.
6700
6000
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
1р. 5м.
1р. 5м.
6700
6000
19
Архітектура та будівництво
192
Будівництво та цивільна інженерія
Промислове і цивільне будівництво
20
-
1р. 5м.
-
11000
-
27
Транспорт
275.02
Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Транспортні системи
50
25
1р. 5м.
1р. 5м.
12000
11000
Організація перевезень і управління на промисловому транспорті
1р. 5м.
1р. 5м.
12000
11000
275.03
Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті
65
35
1р. 5м.
1р. 5м.
12000
11000
Організація міжнародних перевезень
1р. 5м.
1р. 5м.
12000
11000
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота
Соціальна робота
20
20
1р. 5м.
1р. 5м.
7200
6500

Освітній ступінь «бакалавр»

Галузь знань
Спеціальність
Спеціалізація
(освітня програма)
Ліцензовані обсяги
Нормативні терміни навчання
Вартість одного року навчання , грн.*
Код
Назва
Код
Назва
денна форма навчання
заочна форма навчання
денна форма навчання
заочна форма навчання
денна форма навчання
заочна форма навчання
01
Освіта
015.01
Професійна освіта (Будівництво)
Професійна освіта (Будівництво)
15
15
3р.10м.
4р.10м.
8000
5600
03
Гуманітарні науки
035.04
Філологія (германські мови та літератури (переклад включно))
германські мови та літератури (переклад включно)
35
-
3р.10м.
-
7200
-
035.03
Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад включно))
слов’янські мови та літератури (переклад включно)
15
25
3р.10м.
4р.10м.
4800
3400
05
Соціальні та поведінкові науки
051
Економіка
Економіка підприємства
30
25
3р.10м.
4р.10м.
7900
5500
07
Управління та адміністрування
075
Маркетинг
Маркетинг
25
40
3р.10м.
4р.10м.
7900
5500
072
Фінанси, банківська справа та страхування
Фінанси і кредит
50
50
3р.10м.
4р.10м.
7900
5500
071
Облік і оподаткування
Облік і аудит
30
30
3р.10м.
4р.10м.
7900
5500
073
Менеджмент
Менеджмент
40
30
3р.10м.
4р.10м.
7900
5500
076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
30
-
3р.10м.
4р.10м.
7900
-
11
Математика та статистика
113
Прикладна математика
Комп’ютерне моделювання
30
-
3р.10м.
-
8200
-
12
Інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Інформатика
25
25
3р.10м.
4р.10м.
8200
5700
Комп’ютерні науки
25
-
3р.10м.
-
8200
-
15
Автоматизація та приладобудування
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
50
50
3р.10м.
4р.10м.
8200
5900
13
Механічна інженерія
136
Металургія
Металургія
210
320
3р.10м.
4р.10м.
5500
3900
Ливарне виробництво
132
Матеріалознавство
Інженерне матеріалознавство
55
55
3р.10м.
4р.10м.
5500
3900
133
Галузеве машинобудування
Машинобудування
95
180
3р.10м.
4р.10м.
6500
4600
131
Прикладна механіка
Інженерна механіка
160
290
3р.10м.
4р.10м.
6500
4600
Зварювання
3р.10м.
4р.10м.
5500
3900
14
Електрична інженерія
144
Теплоенергетика
Теплоенергетика
30
30
3р.10м.
4р.10м.
7000
4900
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехніка та електротехнології
85
135
3р.10м.
4р.10м.
7000
4900
Електромеханіка
3р.10м.
4р.10м.
7000
4900
16
Хімічна та біоінженерія
163
Біомедична інженерія
Біомедична інженерія
25
-
3р.10м.
-
8200
-
18
Виробництво та технології
183
Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища
25
-
3р.10м.
-
3500
-
19
Архітектура та будівництво
191
Архітектура та містобудування
Архітектура будівель і споруд
30
-
3р.10м.
-
 
-
192
Будівництво та цивільна інженерія
Промислове та цивільне будівництво
25
20
3р.10м.
4р.10м.
8000
5600
27
Транспорт
275.02
Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Транспортні технології (за видами)
100
100
3р.10м.
4р.10м.
8200
5700
275.03
Транспортні технології (на автомобільноу транспорті)
Транспортні технології (за видами)
110
130
3р.10м.
4р.10м.
8200
5700
23
Соціальна робота
231
Соціальна робота
Соціальна робота
30
30
3р.10м.
4р.10м.
6000
4500
24
Сфера обслуговування
242
Туризм
Туризм
30
-
3р.10м.
-
6000
-

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika