eng ch


LoadingВідеофільми

Фотопрогулянка
Send this page to a friend Повідомити про помилку. 10-07-2017 12:17

Програми вступних випробувань для здобуття ОКР

«Бакалавр»

1) Вступ на базі повної середньої освіти
    Іспит можуть здавати лише абітурієнти, що мають таке право за законом
  • абітурієнти, що мають захворювання, які перешкоджають ЗНО за висновком ВКК та центру оцінювання.

Програма екзаменів узгоджена зі шкільною навчальною програмою на здобуття середньої освіти.

Екзамен проводиться у вигляді тестування.

Вага окремих питань та правила заповнення відповідей будуть доведені під час іспитів.

Іспит Файл
Англійська мова
Історія України
Математика
Фізика
Російська мова та література
Українська мова та література

2) Вступ на базі ОКР молодший спеціаліст для продовження навчання
(за умови якщо спеціальність відповідає спеціальності диплому абітурієнта згідно з п. Правил прийому).

Абітурієнти здають тестування за фахом, яке відповідає вступної спеціальності. Вступник отримує листівку з 10 питаннями у рамках програми. Вага окремих питань та правила заповнення відповідей будуть доведені під час іспитів.

Програми тестування за фахом
Шифр Спеціальність / Спеціалізація (Освітня програма) Файл
015.01
Професійна освіта / Будівництво (Професійна освіта (Будівництво))
035
Філологія / Германські мови та літератури (переклад включно) (Філологія)
035
Філологія / Слов’янські мови та літератури (переклад включно) (Філологія)
051
Економіка (Економіка підприємства)
071
Облік і оподаткування (Облік і аудит)
072
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
073
Менеджмент (Менеджмент)
073
Менеджмент (Менеджмент в сфері транспорту і логістики)
075
Маркетинг (Маркетинг)
122
Комп'ютерні науки (Інформатика)
122
Комп'ютерні науки (Комп'ютерні науки)
131
Прикладна механіка (Інженерна механіка)
131
Прикладна механіка (Зварювання)
133
Галузеве машинобудування (Металургійне обладнання, Металорізальні верстати та системи)
133
Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)
136
Металургія (Металургія чавуну)
136
Металургія (Металургія сталі)
136
Металургія (Обробка металів тиском)
141
Електротехніка, електротехніка та електромеханіка (Електротехніка та електротехнології, Електромеханіка)
144
Теплоенергетика (Теплоенергетика)
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології)
191
Архітектура та містобудування (Архітектура будівель і споруд)
192
Будівництво та цивільна інженерія (Будівництво)
275.02
Транспортні технології (залілничний транспорт) (Організація перевезень і управління на промисловому транспорті)
275.02
Транспортні технології (залілничний транспорт) (Транспортні системи)
275.03
Транспортні технології (автомобільний транспорт) (Організація міжнародних перевезень)
275.03
Транспортні технології (автомобільний транспорт) (Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)

Програми вступних випробувань
для здобуття на основі ОКР «Бакалавр» ОКР

«Магістр»

  • Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за цією ж спеціальністю (Таблиця 4), конкурсний бал обчислюється як сума балів фахового випробування, іспиту з іноземної мови та середнього балу диплома про здобуту освіту.
  • Для конкурсного відбору осіб для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, враховуються бали фахового випробування з обраної спеціальності, іспиту з іноземної мови та середнього балу диплома про здобуту освіту
  • Додаткове вступне випробування для осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями крім спеціальностей (освітніх програм) 051 Економіка (Економіка довкілля та природних ресурсів), 073 Менеджмент (Бізнес-адміністрування; Управління проектами; Управління інноваційною діяльністю), 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інтелектуальна власність; Якість, стандартизація та сертифікація), 122 Комп’ютерні науки (Консолідована інформація), передує іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування. Додаткове вступне випробування проводиться у формі письмового тестування і оцінюється за шкалою: «зараховано» – «не зараховано». За результатами додаткового випробування особа допускається до вступних випробувань на загальних умовах конкурсного відбору. У випадку, якщо абітурієнт не склав додаткове вступне випробування, він втрачає право складати інші вступні випробування та брати участь у конкурсному відборі за цією спеціальністю.
Іспит Файл
Програма тестування з англійської мови.

Програми тестування за фахом

Шифр спец. Спеціальність / Спеціалізація (Освітня програма) Файл
Економічний факультет
051
Економіка (Економіка підприємства)
071
Облік і оподаткування (Облік і аудит)
072
Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит)
073
Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
073
Менеджмент (Логістичний менеджмент)
075
Маркетинг (Маркетинг)
076
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Інтелектуальна власність; Якість, стандартизація та сертифікація)
Енергетичний факультет
136
Металургія (Промислова теплотехніка)
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії)
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання)
144
Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент)
144
Теплоенергетика (Теплоенергетика)
Металургійний факультет
132
Матеріалознавство (Металознавство)
132
Матеріалознавство (Композиційні та порошкові матеріали, покриття)
132
Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство)
132
Матеріалознавство (Термічна обробка металів)
136
Металургія (Металургія чавуну)
136
Металургія (Металургія сталі)
136
Металургія (Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів)
136
Металургія (Прокатне і волочильне виробництво; ковальсько-штампувальне виробництво)
136
Металургія (Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування)
136
Металургія (Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів)
Соціально-гуманітарний факультет
035
Філологія / Слов'янські сови та літератури (переклад включно) (Переклад)
035
Філологія / Германські мови та дітератури (переклад включно) (Переклад)
231
Соціальна робота (Соціальна робота)
Факультет інформаційних технологій
113
Прикладна математика (Прикладна математика; Комп'ютерне моделювання)
122
Комп'ютерні науки (Консолідована інформація)
122
Комп'ютерні науки (Інформатика)
122
Комп'ютерні науки (Інформаційні системи і технології)
151
Автоматизоване управління технологічними процесами (Автоматизоване управління технологічними процесами; Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва)
Факультет машиинобудування та зварювання
015
Професійна освіта / Будівництво (Професійна освіта (Будівництво))
131
Прикладна механіка (Технології та устаткування зварювання)
131
Прикладна механіка (Відновлення та підвищення зносостійкості деталей іконструкцій)
133
Галузеве машинобудування (Металургійне обладнання)
133
Галузеве машинобудування (Інструментальне виробництво)
133
Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи)
133
Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини та обладнання)
192
Будівництво та цивільна інженерія (Промислове і цивільне будівництво)
Факультет транспортних технологій
275.02
Транспортні технології (залізничний транспорт) (Організація перевезень і управління на промисловому транспорті)
275.02
Транспортні технології (залізничний транспорт) (Транспортні системи)
275.03
Транспортні технології (автомобільний транспорт) (Організація міжнародних перевезень; Логістика транспортинх систем)
275.03
Транспортні технології (автомобільний транспорт) (Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті)

Invest in Istanbul Turkey hd film izle full dizi izle hd film izle hd film izle dizi izle porno haber guncel haber haberler gundem escort son dakika